"Život je malování bez gumy,ale má se žít..A žiješ jen jednou,tak si užívej!"

Říjen 2006

koně-hucul

31. října 2006 v 18:07 | Kajule |  zvířátka
http://www.imh.org/imh/bw/images/hucul.jpg
http://www.ansi.okstate.edu/breeds/horses/hucul/Hucul-1.jpg
Obrázek “http://www.ansi.okstate.edu/breeds/horses/hucul/hucul-web.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
http://www.vendegvaro.hu/kimg/0es/04_2_menes.jpg
http://www.katki.hu/RMH/Rmh23.jpg
Obrázek “http://www.bioport.hu/allatvilag/lovak/fajtakalauz/hucul.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
http://www.arge-huzulen.at/agat03j.jpg
http://www.priroda.cz/clanky/foto/nahledy/benecko-hucul_velikost_x176.jpg
A jedno kráááásny hříbátko!!!!!
http://www.biospotrebitel.cz/data/farmy/farma_hucul/2005_0206Janovka0247.jpg
http://www.horses.sk/images/Nitra2003/000129.jpg
http://www.nztopolcianky.sk/hucul/P6151215.jpg
http://www.kido.sk/Nitra/000036x.jpg
http://www.kone-vysocina.cz/fotogalerie/images/ve_vetru.jpeg
http://www.photos-animaux.com/data/photos/126/1255/m125453.jpg
photo hucul
http://www.horses.sk/images/Nitra2003/000163.jpg
http://rolf.to.me.cz/fotky/b_barbar.jpg

Úvodem...

Huculský kůň se řadí mezi primitivní plemena koní, která nejsou příliš vhodná pro sportovní využití. Rozhodně se o huculovi nedá říci, že je krásný a elegantní, ale v každém případě je spolehlivý, skromný, obratný, vytrvalý a vyniká klidným temperamentem. Bezpečně s vámi bude kráčet po neschůdných horských cestách. Pokud se rozhodnete pro hucula, stane se Vám kamarádem na celý život a jistě tak přehlédnete i jeho hrubší hlavu nebo kravský postoj...

Původ a historie:

Zjistit původ hucula není jednoduchou záležitostí a názory odborníků se různí. Někteří autoři soudí, že hucul patří k čistokrevným potomkům nordických ponyů, kteří se výborně adaptovali v horských podmínkách Karpat, a v nejvyšších polohách se uchoval bez příměsi cizí krve. Někteří hippologové se domnívají, že hucul je vlastně zakrnělý a zdegenerovaný arabský kůň, přizpůsobený horským podmínkám anebo nejjižnější větev severního (nordického) koně, který se přizpůsobil karpatským klimatickým a půdním podmínkám.
V podstatě je sporné zda hucul patří k plemenům stepního koně, nebo koně severního. Některé typy zdánlivě potvrzují, že jde o potomka nejzápadnější větve tarpana, exteriérové charakteristiky naopak naznačují, že vliv severských koní byl rovněž významný. Není vyloučena ani možnost částečného míšení obou plemenných skupin. Tarpaních znaků je zdánlivě více a proto je toto plemeno řazeno do skupiny koní orientálních, podskupina tarpanovitých koní.
Centrum chovu se klade do oblasti Poloninských Karpat a Muramurese. Ovšem vystopovat původní obyvatelstvo je poněkud problematické. Byli to patrně Kostobokové náležející k Dákům a snad i část Burů a Velkých Dáků. Zhruba ve 4.století před naším letopočtem pronikli daleko na východ též Keltové na svých nízkých konících a pravděpodobně ovlivnili typ zvířat zde chovaných. Zajímavé je období vlády římských císařů Domitia a Traina, kteří válčili s Dáky (definitivně je porazili okolo roku 105 našeho letopočtu). Z tohoto období pochází písemné zmínky o neobyčejně obratných dáckých koních, kteří se uplatnili zejména v horském terénu. Také na výjevech tehdejšího života Dáků nacházíme drobného méně ušlechtilého koníka. Římské legie však nedorazily až do Poloninských Karpat a tak se zde dále vyvíjel malý kůň až do příchodu Slovanů v šestém století. Těmi byli Huculové (rumunsky zbojník), karpatští pastevci rumunsko - rusínského původu po kterých nese hucul své jméno.
Zpočátku chovali jen původní primitivní plemeno různých místních rázů, odvozených od horského tarpana karpatského, ale postupem času chtěli mít koně hezčího a mohutnějšího. Nejprve se pokoušeli přikřížit jiné primitivní plemeno - polské moldavské a ukrajinské koniky, ale křížení nepřineslo očekávané výsledky. Později se pokoušeli o kombinaci s arabem, lipicánem a anglickým plnokrevníkem, avšak ani to nebylo úspěšné. Křížení s arabem sice zlepšilo exteriérové vlastnosti, ale ne mohutnost. Obrat nastal až v 18. století, kdy s německými přistěhovalci přišli i norici. Norik jako autochtonní plemeno Alp se v Karpatech rychle adaptoval. Po použití noriků na místní arabizovanou populaci dosáhli chovatelé žádaného cíle, arab vnesl pohledný exteriér a norik potřebnou mohutnost. Kombinace tarpan - arab - norik vytvořila podklad pro vznik dnešního hucula. Zásluhou soustavného selekčního výběru a tvrdého odchovu se v genofondu ustálil a upevnil žádoucí vzhled i charakteristické vlastnosti, které se nakonec staly dědičné. Hucul zůstal zaoblenější a mohutnější, než jeho vývojově příbuzní - konici, kteří jsou jemnější, kostnatější, užší, s delším rámcem. V této době byl hucul chovaný ve čtyřech typech:
 • typ tarpana, nejpodobnější horskému tarpanovi karpatskému, který byl nejprimitivnější
 • typ konika, který byl nejjemnější
 • typ araba, nejvíce korektní
 • typ norika, nejmohutnější
Nepoužívá se už typ kertačí (Przewalského hucul), protože mongolští koně Hunů (rok 400), Avarů (rok 550) a Tatarů (rok 1241) se na vyšlechtění hucula nepodíleli, pouze přes Karpaty přešli. Ale i kdyby v Karpatech někteří zůstali, rychle by zemřeli na dýchavičnost kvůli studenému a vlhkému počasí, stejně jako prví arabští koně Turků, dokud se neaklimatizovali.
V roce 1850 si v bukovinském zemském chovu všiml harmonického horského koníka plk. Martin von Herrman, velitel Státního hřebčince v Radovci. A vzhledem k tomu, že rakousko - uherská armáda potřebovala soumary byl v roce 1856 založen samostatný huculský hřebčín Lučina, ležící 110 km západně od Radovce v typickém horském prostředí. Základ chovu tvořilo 10 klisen a 2 hřebci ze zemského chovu, všichni neznámého původu. Huculský hřebčín Lučina byl v roce 1872 zrušen, ale roku 1877 znovu obnoven. Nový plemenný materiál tvořilo 10 kobyl místního bukovinského rázu a 14 pepiniérů, zakladatelů známých kmenů a linií.
Koně v hřebčíně Lučina tam byli chováni tak, aby zůstali skromní, tvrdí, nenároční a snášeli skromné krmení a drsné klima. Proto byla stáda huculů celoročně na pastvinách pod širým nebem, pouze za studeného, větrného a deštivého počasí se zaháněli do lesa. Na podzim, když byly noční mrazy zapalovali ošetřovatelé na pastvinách ohně, aby se koně mohli ohřát a ráno je opět vyháněli na pastvu. Přes zimu byli ustájeni v otevřených volných stájích a přikrmovali se senem. Oves dostávali pouze plemeníci. Březí kobyly se hřebily bez pomoci na pastvinách.

Popis a charakteristika:

Hucul je dlouhověký kůň tvrdé tělesné konstituce s dobře vyjádřeným typem. Tělesný rámec má delší linie, postoj je korektní, chody pravidelné. Hucul patří mezi pozdní plemena, dospívá v 5 - 6 letech, plně výkonný zůstává až do 25 let často se dožívá 30 let i více. Kohoutková výška se pohybuje u klisen mezi 134 - 142 cm a u hřebců mezi 136 - 144 cm, obvod hrudi je u klisen 160 - 180 cm a u hřřebců 165 - 185 cm a obvod holeně u klisen 17,5 - 19,5 cm a u hřebců 18,2 - 20,2 cm.
Tělesná stabva hucula je souladná, tělo dobře a pevně stavěné. Hlava je masivnější a suchá, kratší v obličejové části. Žuchvy jsou mohutné. Krk je silný, svalnatý, středně nasazený, často spíše klenutý. Kohoutek je většinou méně výrazný, hřbet pevný, bedra krátká a dobře vázaná. Záď je široká, svalnatá, středně skloněná, často kratší. Typický je široký a hluboký hrudník. Končetiny jsou suché s výraznými klouby a kratší přední holení. Kopyta pravidelná s dobrou a velmi tvrdou kopytní rohovinou. Postoj je vpředu pravidelný, vzadu někdy mírně šavlovitý a sblížený ve hleznech.
Chody jsou kratší a pravidelné, v terénu se hucul pohybuje velmi jistě a obratně. Nejčastější zbarvení je hnědák nebo plavák všech odstínů, méně ryzák a vraník, typický je výrazný úhoří pruh, často se vyskytuje zebrování bérce a předloktí a někdy oslí kříž. Bílé znaky jsou nežádoucí. Srst je delší, hrubší a hustá, dobře přizpůsobivá nepřízni počasí. Na kořeni ocasu se někdy vyskytuje štětka z krátkých žíní, ohon splývá až k zemi. Hucul má pevné zdraví a je velmi plodný, natalita je vysoká a porody zpravidla bez komplikací. Vývoj hříbat bývá pravidelný a bezproblémový.

Povaha:

Hucul je skromný, vytrvalý s dobrými charakterovými vlastnostmi, psychicky vyrovnaný a s klidným temperamentem. Je konstitučně tvrdý, dobře krmitelný a jako primitivní plemeno si uchovává přirozené instinkty po předcích. Při dobrém zacházení je učenlivý, pracovitý a vytrvalý. Vzhledem ke svým tělesným rozměrům je velmi výkonný při práci, zejména v terénu, kde je jistý a obratný. Velká odolnost a konstituční tvrdost se projevuje zejména při nepříznivých životních podmínkách. Nevadí mu nízké teploty, je však citlivý na nedostatek čerstvého vzduchu ve stáji.
Huculská matka s hříbětem

Využití:

V hřebčíne Lučina byli koně cvičeni na nošení beden s municí a dalších vojenských zařízení po nejneschůdnějších terénech. Jejich kvality se prokázaly až v první světové válce, kdy tito houževnatí a výkonní koně podávali výborné výkony nejen jako soumaři, ale i tahouni a koně jezdečtí, tedy v úlohách pro které nebyli cvičeni. Je ovšem pravda, že Huculové své koně používali k jízdě stejně jako k polním pracem, nebo nošení břemen, hucul byl tedy původně všestranným koněm, což je v horských podmínkách nejlepší a nejvýhodnější možnost. Hucul je nepřekonatelný ve zdolávání strmých horských svahů a poradí si s každou překážkou, či nástrahou na cestě. Je přímo mistrem v brodění dravými horskými toky s kamenitým dnem, a dokonce i po nezpevněné suti se pohybuje obezřetně a lehce jako koza. V těžkém terénu se vyrovná i osvědčeným mulám.

koně-plemena

31. října 2006 v 17:50 | Kajule |  zvířátka

Koně - plemena koní

Koně jsou velmi oblíbená zvířata, která člověka doprovází již od starověkého Řecka a Říma. Během staletí se koně neustále měnili a vznikli a vznikají tak stále nová plemena. Zde naleznete plemena koní, které se chovají v Evropě.

Plemena koní - A

 • Andaluský kůň
 • Americký klusák
 • Achaltekin
 • Achateltekinský kůň
 • Arabský plnokrevník
 • Anglický plnokrevník
 • Angloarab
 • Americký hanácký kůň - Quarter

Plemena koní - B

 • Berberský kůň
 • Belgický chladnokrevník
 • Bretaňský kůň
 • Brumby

Plemena koní - C

 • Connemarský kůň
 • Clevelandský hnědák
 • Camargský kůň
 • Chlumecko-kladrubský plavák
 • Chlumecká izabela

Plemena koní - Č

 • Český teplokrevník
 • Český chladnokrevník

Plemena koní - D

 • Daleský pony
 • Dartmoorský pony

Plemena koní - E

 • Exmoorský pony

Plemena koní - F

 • Falabella
 • Fellský pony
 • Fjordský kůň
 • Finský kůň
 • Frederiksborský kůň
 • Fríský kůň

Plemena koní - G

 • Garrana

Plemena koní - H

 • Hafling
 • Hannoverský kůň
 • Holandský teplokrevník
 • Holštýnský kůň
 • Hucul

Plemena koní - I

 • Irský tinker

Plemena koní - J

 • Jutský kůň

Plemena koní - K

 • Karabairský kůň
 • Kladrubský kůň
 • Kladrubský vraník
 • Konik
 • Kůň Převalského

Plemena koní - L

 • Lipický kůň
 • Lusitánský kůň

Plemena koní - M

 • Miniappaloosa
 • Merénský kůň
 • Mongolský kůň
 • Moravský chladnokrevník
 • Moravský teplokrevník
 • Morgan
 • Mustang

Plemena koní - N

 • New Forest pony
 • Norik

Plemena koní - O

 • Oldenburský kůň
 • Orlovský klusák

Plemena koní - P

 • Perchelon
 • Pinto
 • Pottok

Plemena koní - Q

 • Quater horse

Plemena koní - R

 • Rocky Mountain pony

Plemena koní - S

 • Schagya
 • Schetlandský pony
 • Schirský kůň
 • Slezký norik
 • Starokladrubský bělouš

Plemena koní - T

 • Tarpan

Plemena koní - V

 • Velšský kob
 • Velšský pony
 • Velkopolský kůň
 • Východofríský kůň

koně-mustang

31. října 2006 v 11:45 | Kajule |  zvířátka
DIVOKÝ KŮŇ (MUSTANG)
TĚLESNÉ ROZMĚRY
Výška:až 1,4 m v kohoutku
ROZMNOŽOVÁNÍ
Pohlavní dospělost:ve 3 letech
Doba páření:duben až červen
Délka březosti:11 měsíců
Počet mláďat:obvykle 1,někdy 2
ZPŮSOB ŽIVOTA
Chování:společenský,žije zpravidla v
malých stádech
Potrava:tráva a listy
Délka života:až 20 let
PŘÍBUZNÉ DRUHY
Mustang (divoký kůň) je příbuzný
ostatních ras koní
VÝSKYT:Dnes jen řídce obývá odlehlé oblasti devíti států na západě USA
Stádo mustangů

koně-hafling

31. října 2006 v 11:41 | Kajule |  zvířátka
http://www.stajestetice.cz/foto/fotokone/kun57.jpg
Stádo Haflingů....
A to jsem já v léte na takovem jednom haflingovi:)Jmenuje se Sabrinka a je moc krásnáá!!!:)Že?
A ted pár info o něm:
HAFLING

*Rakouský haflinský pony je pojmenován podle vesnice Hafling v jižním Tyrolsku, kde se před stovkami let poprvé choval. Jeho předky byli místní horští koně koně a ponyové, kteří byli vyšlechtěni arabskou krví. Všichni dnešní haflingové se odvozují od polokrevného araba jménem El Bedavi XXII. Plemeno vzniklo v 19.století.

*V průběhu staletí křížení v rámci rodu dalo vzniknout ponymu velmi výrazného typu: malé, ale silné postavy, vždy ryze zbarvenému, odolnému, v kroku jistému, s výraznými chody arabských předků.

*Hafling se svou poddajnou, inteligentní a přátelskou povahou představuje vynikajícího všestranného jezdeckého koně, vhodného i pro zápřež. Lze jej použít pro celou řadu jezdeckých disciplín. Před nástupem mechanizace byl vyhledávaným koněm do zemědělství a jako soumar. Dnes se řada haflingů používá na turistické ježdění. Plemeno se vyváží do mnoha zemí a je zvláště oblíbené v Německu a Švýcarsku.

*Ušlechtilá hlava haflinga prozrazuje jeho orientální původ. Hafling je skromný odolný a neobyčejně silný koník. Má krátké nohy a mohutně osvalený hřbet a záď. Kopyta jsou tvrdá a zdravá. V Alpách bývá často zapřahán do saní. Ze způsobu pohybu haflinga je znát účel, pro který byl tento kůň chován, tj. jako horský pracovní kůň. Všechny tři základní chody má dobré, ale málo prostorné. To mu umožňuje chovat se jistě na horských svazích.

*Haflingové jsou také známi svou dlouhověkostí. Obvykle začínají pracovat ve čtyřech letech a přestávají až kolem třicítky - to znamená že pracují skoro dvakrát tak dlouho než průměrní koně.

*Koně plemene Hafling, kteří jsou zapsáni v plemenné knize jsou tradičně označováni výžehem. Značku tvoří alpská protěž, v jejímž středu je písmeno H.
VýškaKolem 142 cm.
ZbarveníRyzáci se světlou hřívou a ohonem.
Stavba tělaInteligentně vyhlížející hlava s velkýma očima, malýma ušima a mírně konkávním profilem; šikmé plece; silné hluboké tělo s dlouhým hřbetem a svalnatými bedry; silná záď; silné končetiny a vynikající kopyta.
http://www.stajestetice.cz/foto/fotokone/krystal.jpg
http://www.stajestetice.cz/foto/fotokone/kun81.jpg
http://www.stajestetice.cz/foto/fotokone/kun52.jpg
Galerie

podlaha vytahu!Hustáá:)

30. října 2006 v 19:09 | Kajule |  různé
Tak tohle je fakt husta podlaha vytahu:)))


vypadá fakt super a opravdicky,ze??:)Ale NENÍ!!!!
Je fakt good namalovaná:)6e je to super,že?

tak ruzne:)

30. října 2006 v 19:03 | kajule |  různé
a to je fakt priserny!!:)

Hustý!!!!

30. října 2006 v 10:40 | Kajule |  různé

perličky z filmů

30. října 2006 v 10:37 | Kajule |  různé
A ted uplne husty:D

glittery s kiss

23. října 2006 v 9:23 | Kajule |  různé

glittery s i love you!

23. října 2006 v 9:22 | Kajule |  různé

Fakt hustej příběh:D

21. října 2006 v 11:57 | Kajule |  různé

pár tančících animaček:)

21. října 2006 v 11:54 | Kajule |  animace

Anketa 2

21. října 2006 v 11:40 | Kajule |  Ankety
a další anketa!

mp3

20. října 2006 v 13:22 | Kajule |  MP3
Barbie Rap-kluci
Download

Lucie Bílá - Esemes
Download

Lucie Bílá - Láska je láska
Download

Lucka Vondráčková - Vítr
Download

Green Day - Wake Me Up When September Ends
Download

Green Day - American Idiot
Download

Vengaboys - Boom Boom Boom Boom
Download

Vengaboys - To Brazil
Download

DJ Bobo - Chihuahua
Download

Europe - The Final Countdown
Download

No name - Čím to je
Download

No name - Starosta
Download

Miro Žbirka - Někdy stačí dát jen dech
Download

James Blunt - You're Beautiful
Download

Michal David - Poupata
Download
Shrek- All star - Download
Madonna- Frozen - Download
Madonna - Hung up - Download
Madonna - Holywood - Download
Madonna - Holiday - Download
Blog 27 - Uh la la la - Download
Blog 27 - Hey boy - Download
Smallville - úvodní píseň - Download
Elán - Nie sme zlí (live) - Download
Daniel Landa - Morituri te Salutant - Download
Ruslana - Wild dance - Download
Sugababes - Push the button - Download
Štěpán Turek - Stávka dýdžejů - Download
Simple Plan - Welcome to my life - Download
Simple Plan - Shut Up - Download
Simple Plan - My Perfect list - Download
Simple Plan - Perfect - Download
Čejka Bend - Večerníček - Download
Jarda Hypochondr - Šenkýřka - Download


mp3 na přání

20. října 2006 v 12:54 | Kajule |  MP3
Sem můžete psát mp3 co které chtely a ihned se objeví v mp3!!!!!!!!!!:)

co o ní napsal tydeník ANO

16. října 2006 v 9:25 | Kajule |  Kriminálka Las Vegas
Kriminálka Las Vegas: Považujte za vyřešené!Od sedmého července se můžete na obrazovce Novy po třiadvacet večerů pravidelně setkávat s první řadou nového, v USA velmi populárního seriálu Kriminálka Las Vegas, který je ve Spojených státech známý spíše pod názvem C. S .I. (zkratka Crime Scene Investigation). O čem je? A kdo v něm hraje?
Seriál Kriminálka Las Vegas v USA už několik let v úspěšnosti soutěží s dalším skvělým seriálem - 24 hodin. Jeho téma je však trochu jiné. Zatímco ve v seriálu 24 hodin jsou ústředními postavami lidé z protiteroristického oddělení v čele s Jackem Bauerem (Kieferem Sutherlandem), Kriminálka Las Vegas vypráví o méně viditelných hrdinech policejní práce - soudních vyšetřovatelích. Tedy o lidech, kteří se za známou žlutou policejní páskou snaží rozluštit zdánlivě neřešitelné případy. Vedle dopadení pachatele však mají ještě jeden důležitý úkol. Musí se postarat o maximální ochranu těch, kteří se stali obětí trestného činu.
Za pokus to stojí!V čele vyšetřovacího týmu, který pracuje pro kriminální úřad v Las Vegas, stojí Gil Grissom (William Petersen). Ve své branži je už ostříleným veteránem. Součástí jeho týmu, který se za každých okolností řídí heslem "Nikdo nesmí říci, že jsme se alespoň nepokusili", je Catherine Willows (Marg Helgenberger), která jako matka samoživitelka neustále balancuje mezi láskou ke svému zaměstnání a povinnostmi rodiče, Warrick Brown (Gary Dourdan), muž s přesným analytickým mozkem a jistou hráčskou slabostí, se kterou se snaží usilovně bojovat, Nick Stokes (George Eads), toužící stát se v týmu vyšetřovatelů jedničkou, a také nováček Sara Sidle (Jorja Fox). Snad všichni jmenovaní se dostávají do častého konfliktu s bývalým šéfem, kapitánem Jimem Brassem (Paulem Guilfoylem), který byl přeřazen na oddělení vražd. Bez ohledu na tyto neshody se však hrdinové seriálu musí v první řadě snažit o co nejrychlejší vyřešení všech případů, které se jim dostanou na stůl. Do jejich repertoáru se vejde vše od loupeží až po vraždy. Při své práci mají k dispozici ty nejmodernější vědecké metody, ale samozřejmě nezapomínají ani na zdravý rozum.
Skvělý producent = skvělý seriálSeriál, který v USA vysílá populární televize CBS, produkuje známý americký producent Jerry Bruckheimer. Ten je ve filmové a televizní branži skutečným pojmem. Jeho filmy totiž vždy patřily ke kasovním trhákům a těšily se i uznání odborné kritiky. Má na "svědomí" například takové filmové pecky jako Flashdance, Policajt z Beverly Hills, Top Gun, Skála, Con Air, Armageddon, 60 sekund, Nepřítel státu nebo Pearl Harbor.

Více se dozvíte v týdeníku Ano. Jak si objednat ANO? Klikněte!

fotogalerie

16. října 2006 v 9:21 | Kajule |  Kriminálka Las Vegas
zpět na index

zpět na index

zpět na index

zpět na index

A můj oblíbenec::)

zpět na index

zpět na index

zpět na index

zpět na index

zpět na index

zpět na index

zpět na index

zpět na index

o seriálu:

16. října 2006 v 9:15 | Kajule |  Kriminálka Las Vegas
O seriálu:
CSI (Crime Scene Investigation) vypráví o méně viditelných hrdinech policejní práce - soudních vyšetřovatelích. Jsou to lidé, kteří se za žlutou policejní páskou snaží rozluštit zdánlivě neřešitelné případy. Vedle dopadení pachatele mají ještě jeden a možná důležitější úkol. Musí se postarat o maximální ochranu těch, kteří se stali obětí trestného činu.
Gil Grissom (William Petersen) je ve své branži veteránem. Stojí v čele vyšetřovacího týmu, který pracuje pro kriminální úřad v Las Vegas. Členy jeho týmu jsou Catherine Willows (Marg Helgenberger), která jako matka samoživitelka neustále balancuje mezi láskou ke svému zaměstnání a povinnostmi rodiče, Warrick Brown (Gary Dourdan), muž s přesným analytickým mozkem a jistou hráčskou slabostí, se kterou se snaží usilovně bojovat, Nick Stokes (George Eads), který touží stát se v týmu vyšetřovatelů jedničkou a nováček Sara Sidle (Jorja Fox). Tým se dostává do častého konfliktu s bývalým šéfem kapitánem Jimem Brassem (Paul Guilfoyle), který byl nedávno přeřazen na oddělení vražd.
Bez ohledu na případné neshody se však hrdinové seriálu musí v první řadě snažit o co nejrychlejší vyřešení všech případů, které se jim dostanou na stůl. Do jejich repertoáru se vejde vše od loupeží až po vraždy. Při své práci mají k dispozici ty nejmodernější vědecké metody, ale samozřejmě nezapomínají ani na zdravý rozum. Ostřílený Grissom a jeho podřízení se řídí jedním osvědčeným heslem: "Nikdo nesmí říci, že jsme se alespoň nepokusili."
Hrají:
William Petersen jako "Gil Grissom"
Marg Helgenberger jako "Catherine Willows"
Gary Dourdan jako "Warrick Brown"
George Eads jako "Nick Stokes"
Jorja Fox jako "Sara Sidle"
Paul Guilfoyle jako "kapitán Jim Brass"
Jerry Bruckheimer - producent seriálu
Jerry Bruckheimer je ve filmové a televizní branži skutečným pojmem. Jeho filmy vždy patřily ke kasovním trhákům a těšily se i uznání odborné kritiky. Svou kariéru začal na Madison Avenue produkcí reklam. Po čtyřech letech vybaven dostatkem zkušeností a sebevědomím bere útokem Hollywood. Již ve svých třiceti má na svědomí filmy Farewell My Lovely a American Gigolo. Během práce na filmu Flashdance se poprvé setkává s Donem Simpsonem, který se stává jeho pracovním partnerem na dalších 14 let. Spolu pak vytváří takové trháky, jako je např. Beverly Hills Cop, Top Gun, Bad Boys, Dangerous Minds, Crimson Tide a The Rock. Snímkem Con Air se Bruckheimer vrací k sólové dráze. Následují Armageddon, Enemy of the State, Gone In 60 Seconds, Coyote Ugly, Remember the Titans a Pearl Harbor. V současné době pracuje na několika dalších projektech včetně televizních seriálů.

pár smajlíků:)

12. října 2006 v 13:20 | Kajule |  animace
g

TOPlist

Tapety ze zvířátkama

12. října 2006 v 13:19 | Kajule |  zvířátka